Svatý Theodor Byzantský – ochránce a patron ostrova Mytiléna

Připomínka zázraku
svatého novomučedníka Theodora Byzantského,
který se udál roku 1832 na ostrově Mytiléna (Lesvos)

V roce 1832 se mezi obyvatelstvem řeckého ostrova Mytiléna (Lesvos) vyskytla hrozná a smrtelná nemoc, kterou byl mor. Každý den přibývalo úmrtí.

Obyvatelé byli nuceni uprchnout ze svých domovů a rozptýlit se v okolních kopcích v naději, že se vyhnou šíření nemoci.

Také zástupci městských úřadů opustili své kanceláře ve městě a nalezli útočiště v horách. Ale všechna opatření, které přijali, byla bezmocná a nedokázala nemoc ani následnou smrt nijak zastavit.

Osmanská vláda vyslala z Istanbulu lékařské týmy a také léky. Ani to však nepřineslo žádný reálný účinek.

Avšak to, co lidské úsilí nedokázalo udělat, bylo dosaženo z Boží milosti a na přímluvy a modlitby svatého Theodora „Byzantského“[1] (+1795).

V těchto kritických dnech a dokonce v pátek prvního týdne velkopostního, se Svatý zjevil tehdejšímu Protosynkelovi (hlavnímu vikáři) Kallinikosovi, pozdějšímu metropolitovi Lesvu a dokonce i pozdějšímu patriarchovi Konstantinopole, kterému svatý Theodor nařídil, aby řekl tehdejšímu biskupovi, aby odešel vyhledat všechny uprchlé křesťany, shromáždil je opět v metropolitním chrámu sv. Athanásia Velikého a vyzvedl jeho svaté ostatky, to jest svatého Theodora Byzantského, z krypty metropolitního chrámu, kde byly do té doby uložené. Tam, shromáždeni kolem nich, měli konat všenoční bdění a vytrvat v modlitbách.

Protosynkel tomuto snu zpočátku nevěnoval pozornost, ale po týdnu opět v pátek večer uviděl stejný sen, v němž spatřil svatého Theodora, tehdy ještě živějšího a přísnějšího než před tím.

Tentokrát už nemeškal a běžel toto své vidění oznámit místnímu metropolitovi. Metropolita se tehdy okamžitě setkal s tureckým velitelem ostrova a požádal ho o jeho svolení umožnit všem křesťanům, aby byli informováni všemi prostředky a aby přišli do chrámu a prosili Boha o záchranu před touto smrtelnou nemocí.

Turečtí lékaři, kteří přišli na ostrov Lesvos z Istanbulu, k tomu postupu zaujali negativní stanovisko. Nechtěli povolit takové shromáždění lidu ze strachu, aby se nemoc nadále nešířila.

Místní velitel ostrova, který však viděl, že lidé umírají navzdory různým opatřením lékařů, i když obyvatelé opustili své domovy, povolil opět shromáždění v metropolitním chrámu, kde se poté konalo všenoční bdění.

Všichni křesťané s vírou a nadějí běželi do chrámu, který byl uvnitř i zvenku zaplněn věřícími… Dokonce i postranní ulice v jeho sousedství.

Lidé, když se dozvěděli, že se svatý Theodor zjevil ve snu jejich protosynkelovi, se vroucně modlili k Bohu, plakali a prosili o pomoc svého Svatého.

Pomalu svítalo… a lidé nadále setrvávali v modlitbách v chrámu.

Když nastalo ráno, metropolita spolu s protosynkelem sestoupili do krypty místního chrámu, aby s úctou a dojetím přenesl ostatky svatého Theodora nahoru do chrámu, a následně aby vykonal spolu s věřícím lidem církevní průvod kolem chrámu.

Od té chvíle již na mor nezemřel žádný křesťan ani Turek. Hlavní město bylo zasvěceno svatému Theodorovi, který se stal jeho patronem, to znamená patronem města i ostrova Lesvos. Turci a Řekové každodenně vyznávali pravost zázraku svatého Theodora a vyjadřovali svou vděčnost Bohu a svému svatému patronovi.

Od té doby (od r. 1832) již nebyly ostatky svatého Theodora navráceny zpět do krypty chrámu, ale zůstaly přímo v metropolitním chrámu, kde se nachází dodnes.

Jak se praví v troparu tomuto světci, jeho svaté ostatky zůstaly navždy „nalezeným pokladem“ pro ostrov Lesvos a jeho obyvatele.

Jako svatý patron chránil svatý Theodor ostrov Lesvos i během poslední války v roce 1940, kdy Italové bombardovali různé cíle, například městské rádio, které bylo v Neapoli, dále továrnu Sourlagu v Gerském zálivu či loď Ardena v místním přístavu. Žádný cíl tehdy nebyl bombami zasažen, a mnoho jich spadlo na zem, aniž by následně vybuchly, takže nezpůsobily žádnou škodu.

Na památku zázraku, který zachránil obyvatelstvo města před morem, se od roku 1936 koná z iniciativy tehdejšího metropolity Lesvu vždy na Velikonoční neděli zcela originální církevní oslava, během které se s velkou vznešeností a s účasti tisíců lidí koná průvod s ostatky svatého Theodora.

Svatý otče Theodore, pros Boha o nás!

připravil a přeložil Michal Dvořáček

Zdroj:

Poznámka pod čarou:

[1] (10/23. května)

Užitečné odkazy:

Život sv. Theodora v angličtině:

https://www.johnsanidopoulos.com/2011/02/holy-new-martyr-theodore-of-byzantium.html

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..