Historické milníky naší farnosti doplněny až do současnosti

Historické milníky naší farnosti doplněny až do současnosti

(2007 – současnost)

Hlavní milníky života brněnské farnosti

Nově doplněno
2007
 • zástupci brněnské farnosti se účastnili XII. sněmu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku;
 • na Květnou neděli byla přijata do brněnského chrámu nová pláštěnice jako dar věřících, zhotovená sestrami monastýru sv. Mikuláše z Rovenské oblasti na Ukrajině;
 • Vladyka olomoucko-brněnský Simeon odsloužil panychidu za oběti černobylské katastrofy; bohoslužby se účastnil také ukrajinský konzul v Brně pan Jaroslav Asman;
 • V červnu proběhlo řádné farní shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně, kde byl kromě jiného přednesen návrh o vysvěcení otce diákona Marka Malíka na druhého kněze pro naši farnost. Tento návrh byl farním shromážděním jednomyslně přijat;
 • V červenci se uskutečnil poutní zájezd brněnské farnosti na Ukrajinu;
 • V září připutovala do Brna zázračná myrotečivá ikona „Obměkčení kamenných srdcí“, která byla Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku zapůjčena s požehnáním Moskevského patriarchátu. Po tuto dobu navštívila několik měst v naší republice a na Slovensku a také v dalších letech opakovaně navštěvovala naši farnost;
 • Dne 25. listopadu oslavil prot. Mgr. Jozef Fejsak 25. výročí svého kněžského svěcení a spolu se svou ženou Marií také stříbrnou svatbu;
2008
 • Pravoslavnou církevní obec v Brně navštívila delegace Ruské pravoslavné církve v zahraničí v čele s biskupem clevelandským Petrem, který naší farnosti daroval částečku svatých ostatků sv. Jana Šanghajského.
 • V chrámu sv. Václava v Brně byl 27. ledna vysvěcen na diákona a 9. března na kněze Vasyl Oros;
2009
 • Pravoslavná církevní obec v Brně vydala hudební nahrávku s názvem „Duše má, Proč spíš?“ s podtitulem „fragmenty Velkého kajícného kánonu a velkého povečeří.“
 • Uvítání ostatků svatého a bohabojného knížete Alexandra Něvského v brněnské farnosti;
 • V neděli 8. listopadu byla s požehnáním Jeho Vysokopřesovícenosti vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, vyslána z Brna humanitární pomoc pro Zakarpatskou oblast postiženou chřipkovou epidemií, v celkové finanční hodnotě 77. 000,- Kč;
2010
 • Dubnový koncert duchovní hudby mužského pěveckého sboru Masarykovy univerzity „Láska opravdivá“ při příležitosti 55. narozenin představeného brněnského chrámu prot. Josefa Fejsaka, který proběhl pod vedením dirigentů Jaroslava Černockého a Jana Špačka s interpretací skladeb zejména novoruské a moskevské školy, např. Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Kastalského, Pavla Česnokova, Jakova Čmeljova či Sergeje Trubačova;
 • Otec diákon Marek Malík byl vysvěcen na kněze a současně na pomocného duchovního naší farnosti;
 • Rekonstrukce přízemního bytu ve farní budově na Úvoze 62 a jeho přebudování na reprezentativní prostory Svatováclavské hudební školy a místo k setkávání věřících;
2011
 • 80. výročí svěcení chrámu svatého Václava v Brně;
2012
 • Svěcení chrámu po opravách a také nového prestolu, který pro brněnskou pravoslavnou farnost zakoupili místní věřící: Martin David a Marek Kolíbal;
 • Panychida za oběti hladomoru na Ukrajině za účasti ukrajinského konzula v Brně;
2013
 • Již sedmá návštěva ikony Přesvaté Bohorodice „Obměkčení kamenných srdcí“ v naší brněnské farnosti;
 • Návštěva pravoslavného ekumenického patriarchy Bartoloměje v Brně, Noc kostelů a Jubilejní cyrilometodějské oslavy 2013;
2014
 • Druhé setkání pravoslavné mládeže;
2015
 • V Neděli syropustní byla v chrámu svatého Václava sloužena archijerejská liturgie, při níž byl rukopoložen archimandrita Izaiáš (Slaninka) na vikárního biskupa šumperského. Chirotonii archimandrity Izaiáše, zvoleného 15. listopadu 2014 na Eparchiálním shromáždění Olomoucko-brněnské eparchie novým vikárním biskupem, vykonali vysokopřeosvícený Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, a přeosvícený Tichon, emeritní biskup komárenský;
 • Archijerejská liturgie za účasti vysokopřeosvíceného vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, a přeosvíceného vladyky Izaiáše, vikárního biskupa šumperského;
 • Setkání s řeckými a kyperskými věřícími při příležitosti řeckého národního svátku „28. října“ (Den Ochi – Επέτειος του „’Οχι“);

2016

 • Významné životní jubileum (90 let) našeho vladyky Simeona a slavnostní archijerejská liturgie v chrámu sv. Václava v Brně;
 • 14. února 2016 byla v brněnském chrámu svatého Václava sloužena slavnostní archijerejská liturgie při příležitosti životní jubilea (90 let) vysokopřeosvíceného Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského. Slavnostní archijerejskou liturgii sloužil Jeho Blaženost Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska, vysokopřeosvícený Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, vysokopřeosvícený Michal, arcibiskup pražský a českých zemí, vysokopřeosvícený Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, a přeosvícený Izaiáš, vikární biskup šumperský. Na liturgii přijal také účast přeosvícený Irenej, biskup rigijský, který našemu vladykovi pogratuloval k jeho významnému životnímu jubileu jménem Jeho Všesvatosti Bartoloměje, arcibiskupa konstantinopolského a ekumenického patriarchy, jehož osobní Poslání sám v závěru liturgie přečetl a následně vladykovi Simeonovi předal i patriarší dar – archijerejskou panagii.
 • Do brněnského chrámu svatého Václava doputovala kopie divotvorné ikony Boží Matky „Královna všech“, jejíž originál se nachází na Svaté Hoře Athos v Řecku, v monastýru Vatoped. Brněnští poutníci si ji přivezli ze své cesty na Svatou Horu a darovali ji našemu chrámu;
 • Setkání s řeckými a kyperskými věřícími při příležitosti řeckého národního svátku „28. října“ (Den Ochi – Επέτειος του „’Οχι“);

2017

 • Brněnští věřící si ze své poutní cesty na Svatou Horu Athos přivezli a naší farnosti věnovali kopii divotvorné ikony Boží Matky „Rychle slyšící a pomáhající“, jejíž originál se nachází na Svaté Hoře Athos v Řecku, v monastýru Dochiar;
 • Slavnostní archijerejská liturgie v monastýru v Hrubé Vrbce při příležitosti 75. výročí mučednické smrti svatého Gorazda II., obnovitele svatého pravoslaví u nás;
 • Návštěva polského vladyky Paisije (Martyniuka), biskupa przemyského a gorlického, v brněnské farnosti sv. Václava;
 • Setkání s řeckými a kyperskými věřícími při příležitosti řeckého národního svátku „28. října“ (Den Ochi – Επέτειος του „’Οχι“);

2018

 • Prot. Jozef Fejsak začíná misijně působit ve Žďáru nad Sázavou mezi místními pravoslavnými křesťany, kteří usilují o založení církevní obce.

(aktualizace provedena dne 5.3.2018)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..