“Potom ho odvedli, aby byl ukřižován.”

Čtení 12 evangelií a Kristovo ukřižování a položení do hrobu

“Tehdy vzali vladařovi vojáci Ježíše do paláce a shromáždili k němu celou posádku.  Svlékli ho a oblékli mu rudý plášť, a když upletli korunu z trní, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu.
Říkali: “Buď zdráv, židovský králi!”
Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do hlavy.
Když se mu dost naposmívali, svlékli z něho ten plášť a oblékli mu jeho šaty.
Potom ho odvedli, aby byl ukřižován.”
(Mat 27, 27-31)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.