Pokora ve všem…

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Pokora ve všem…

Nejsvatější z ctností – pokora je tím nejspasitelnějším lékem na zármutek. Staň se pokorným ve všem a bezpochyby dosáhneš úspěšného osvobození se od vášní.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.