Květná neděle v záplavě květů a ratolestí, jak jsme ji prožili letos v naší brněnské farnosti

Proto i my jako ony děti, nesouce znamení vítězství, k tobě, Vítězi nad smrtí, voláme: Hosanna na výsostech,
požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.

https://www.facebook.com/SvatyVaclavBrno/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.