“Hledejme spíše teplou Boží ruku” (A. I. Solženicyn)

„Hledejme spíše teplou Boží ruku“

Alexandr Isajevič Solženicyn

(ruský spisovatel, disident, publicista a nositel Nobelovy ceny)

„Politováníhodná a zoufalá situace, do níž klesla současná západní civilizace, je do značné míry důsledkem jedné fatální chyby, která zní: „Věřte tomu, že obranná síla světa se zakládá pouze na atomových zbraních.“

Ve skutečnosti je ale obrana míru závislá na širokých srdcích a vyrovnaných jedincích.

Každý pokus najít cestu ven ze situace, do níž se dostal dnešní svět, bude zcela bezplodný, pokud nedojde k pokání a k návratu našeho svědomí ke Stvořiteli všeho.

Vždyť smyslem našeho života není hledání materiálního štěstí, nýbrž směřování duše k důstojnému duchovnímu rozvoji.

Namísto čistě biologických a zcela bezohledných nadějí posledních dvou století, které nás vedly k nule a na pokraj buď jaderné anebo jiné smrti, usilujme s odhodláním a hledejme spíše teplou Boží ruku, kterou jsme zavrhovali s tak velkou lehkomyslností a povýšeností…

Nic jiného nás totiž nemůže zachytit v našem pádu dolů.“

Zdroj: „Ορθόδοξος Κυψέλη (Thessaloniki, 2011)

Blog: Proskynitis

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.