Sv. Maxim Vyznavač jako Učitel duchovního života

Úryvek z díla sv. Maxima Vyznavače o lásce

V úvodu ke svým Stům kapitolám o lásce sv. Maxim píše, že sám důkladně studoval slova jemu předcházejících svatých Otců. Radí nám proto, abychom duchovní literaturu četli s dobrým úmyslem a hledali duchovní užitek, který tato slova naší duši přinášejí.

Sv. Maxim ještě dodává, že dnes je mnoho těch, kteří se učí slovem, ale již méně těch, kteří se učí a druhé vyučují skutkem.

Jen ten, který čte s hlubokou bázní Boží a ve snaze získat dokonalou lásku, mívá největší užitek, ať již z těchto „Kapitol“ anebo z jiných duchovních knih.

Úryvek z Maximových Prvních kapitol o lásce:

13: Ten, který miluje Boha, nemůže nemilovat také každého člověka jako sebe sama,
i když ho netěší vášně těch, kteří se ještě nestačili očistit. A proto se (takový člověk) raduje nesmírnou a nevyjádřitelnou radostí z jejich nápravy.

16: Pán říká: „Kdo mne miluje, zachovává má přikázání.“ (Jn 14,23) Také dodává: „A moje přikázání je, abyste se milovali navzájem.“ (Jn 15,12) A tak ten, který nemiluje svého bližního, nezachovává Pánovo přikázání. A ten, který nezachovává Pánovo přikázání, nemůže ani Pána milovat.“

17. „Blahoslavený je ten, který dokáže milovat každého člověka stejným způsobem.“

Zdroj:

První stovka „Kapitol o lásce“:

ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ: Πρώτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης. (Překl. do novořečtiny). In: ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ. Τόμος Β´, Vyd. Περιβόλι της Παναγίας 1997, s. 50.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.