Download

Svatí andělé, jejich poslání a význam

Sv. Kosma Etolský a řečtí osvětitelé

Sv. Nektários Eginský, divotvůrce

Bohonosný starec Paisij Svatohorec

O jednotě. Archim. Georgios Grigoriatský (Kapsanis)

Archim. Georgios o ctihodném Kříži Kristově

Kalendář 2018 – starý styl – s vyznačenými posty – 1 strana A3, barevný

Pravoslavné křesťanství – Historicko-teologické paralely

O Přesvaté Bohorodici a teologických východiscích úcty pravoslavných křesťanů k její osobě

Předpoklad spásy člověka v boholidském společenství svaté Kristovy Církve

Archim. Georgios_Kapsanis

Archim. Georgios Grigoriatský_O sjednocení církví

Archim. Georgios Grigoriatský_Svatí a všechvalní apoštolé

Dopis svatého Paisije Svatohorce na duchovní témata

Pravdivá láska v Kristu_Starec Paisij v rozhovoru s jedním protestantem

Archim. Georgios Grigoriatský_Slovo ke svátku Proměnění Páně

Archim. Georgios Grigoriatský_Zesnutí Přesvaté Bohorodice

Dříve vydaná čísla brněnského pravoslavného věstníku “Dobrý pastýř” (2003-2007):

Dobrý pastýř_roč. 2007 č. 17 Dobrý pastýř_roč. 2007 č. 16 Dobrý pastýř_roč. 2007 č. 15 Dobrý pastýř_roč. 2006 č. 14 Dobrý pastýř_roč. 2006 č. 13 Dobrý pastýř_roč. 2006 č. 12 Dobrý pastýř_roč. 2006 č. 11 Dobrý pastýř_roč. 2005 č. 10 Dobrý pastýř_roč. 2005 č. 9 Dobrý pastýř_roč. 2005 č. 8 Dobrý pastýř_roč. 2005 č. 7 Dobrý pastýř_roč. 2004 č. 6 Dobrý pastýř_roč. 2004 č. 5 Dobrý pastýř_roč. 2004 č. 4 Dobrý pastýř_roč. 2004 č. 3 Dobrý pastýř_roč. 2004 č. 2 Dobrý pastýř_roč. 2003 č. 1