Náš zápas nepřijde vniveč

Svatý Symeon Nový Theolog

Náš zápas nepřijde vniveč

Musíme vědět, že pot, který jsme vydali pro naše očištění a získání ctností, nepřijde vniveč. Kristus vidí naše úsilí, vidí náš zápas, a přijde čas, kdy nás korunuje. V tomto zápase nás navíc nezanechává osamocené. Dává nám svou tajnou sílu porazit nepřítele naší mysli (řec. τους νοητούς εχθρούς).

Zdroj: Pemptousia.gr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.