Doplnění k původní zprávě o křtu afrického krále Davida

Doplnění k původní zprávě:

http://pravoslavbrno.cz/aktuality/africky-kral-z-pobrezi-slonoviny-prijal-pravoslavny-krest-na-svate-hore-athos/

Africký kmenový král přijal pravoslavný křest
na Svaté Hoře Athos

Svatá Hora Athos představuje slavný „maják“ pravoslaví a její duchovní záře překračuje hranice řeckého státu, a zahrnuje tak doslova celý svět.

Toto duchovní vyzařování, které překračuje hranice národů, kmenů a jazyků, potvrzuje zcela jedinečným způsobem ono všepravoslavné poselství pravoslavné víry a samotné přikázání Pána Ježíše, které dal svým učedníkům, když pravil: „Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů…“ (srov. Mt 28,19)

Svatá Hora Athos nejen že dává duchovní vedení celému světu, ale je také magnetem pro lidi ze všech ekonomických, společenských a duchovních tříd, bez ohledu na jejich rasu, jazyk nebo náboženství.

Když někdo hovoří se Svatohorci, pochopí, že dokonce ateisté či lidé dobře rozpoložení, kteří vyznávají jiné křesťanské vyznání, velmi často navštěvují Svatou Horu, aby zde hledali živé projevy pravoslavné duchovnosti. Někteří z nich nakonec nacházejí pravého Boha zde a přijímají pravoslavný křest ve stínu této Svaté Hory.

Také africký kmenový král Tchiffi Zae Jean Gervais, jeden z náčelníků kmene Krou
v Pobřeží slonoviny, se dne 7. června stal členem pravoslavné Kristovy Církve a přijal jméno krále a proroka Davida. Tím, kdo ho ke křtu přivedl a připravil k této tajnodějné události, byl otec jeromonach Dionýsios z Monastýru Kutlumusiu. Tato vzácná událost byla již dříve zveřejněna v rámci portálu Pentapostagma.gr a později převzata na webu naší farnosti.

Král Tchiffi Zie Jean Gervais je generálním tajemníkem Fóra králů, princů a tradičních vůdců Afriky, které bylo založeno v srpnu 2008 v Benghází v Libyi a sídlí v Sirti v Libyi.

Je také hlavou Spojeného afrického království, „nepolitické platformy pro sociální rozvoj, která podporuje předsednictví a národní vládu, instituce a (africké) národy při podpoře národních rozvojových plánů“.

Shrnutí dřívější zprávy dle Pentapostagma.gr:

Král Tchiffi byl demokraticky zvolen 535 králi, princi a tradičními vůdci jako stálý sekretář tohoto Fóra.

Fórum bylo vytvořeno za účelem vytvoření vhodného subjektu, jehož prostřednictvím by měla lidská práva v Africe silnější hlas, respektovaný napříč Africkou unií, jednotlivými prezidentskými kancelářemi v Africe a také Organizací spojených národů.

V roce 2015, tehdy již křesťan, odpověděl král David na výzvu od Boha a založil Spojené království Afriky, aby fungovalo jako nepolitická platforma pro společenský rozvoj všech Afričanů.

Pod jeho vedením Spojené království Afriky neúnavně pracuje na uskutečnění svých deseti zakládajících závazků, kterými jsou:

  1. podpora tradičního rozvoje vládnutí,
  2. podpora míru a stability,
  3. podpora přístupu k základní zdravotní péči,
  4. podpora nezávadnosti potravin a vody,
  5. podpora přísunu investic
  6. podpora základního vzdělávání, rozvoje mládeže a rozvoje dovedností prostřednictvím technologií,
  7. podpora rovnosti mužů a žen
  8. podpora globálního výzkumu nerostů a přírodních zdrojů
  9. podpora vytváření technologické platformy pro komunikaci mezi zúčastněnými stranami a komunitami
  10. podpora zachování tradice, kultury a afrického dědictví.

Král David se samozřejmě neocitl na Svaté Hoře jen tak, zcela náhodně.

Pravoslavná misie v zemi Pobřeží slonoviny má dlouhou tradici a také požehnání Alexandrijského patriarchátu. Prakticky se realizuje v rámci Metropolie se sídlem v Akkře.

Co je zajímavé, že křesťané představují v této zemi vůbec největší skupinu, přibližně 44% obyvatel se hlásí ke křesťanství (většinou jde o římské katolíky) a 37% tvoří muslimové. Pravoslavných není mnoho, ale za to jsou v této zemi značně aktivní.

Za zmínku stojí také to, že již uprostřed občanské války v roce 2011 došlo k hromadným křtům pravoslavných křesťanů.

Zdroj: Dimokratia.gr a další

http://grforafrica.blogspot.com/2018/01/orthodoxe-kirche-der-elfenbeinkuste.html

http://o-nekros.blogspot.com/2018/06/african-king-baptized-on-holy-mountain.html

Původně zveřejněná zpráva na webu PCO v Brně:

Africký král z Pobřeží slonoviny přijal pravoslavný křest na Svaté Hoře Athos

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.