Dnes, na Bílou sobotu, se již všechno začalo oblékat světlem jako rouchem…

„Nelkej nade mnou, ó Matko, vidouc v hrobě Syna…“

„Nelkej nade mnou, ó Matko, vidouc v hrobě Syna, jehož si v lůně svém bez porušení počala. Neboť vstanu a budu oslaven a povznesu jako Bůh ve slávě ty, kdo s vírou a láskou neustále tebe velebí.“

„Umlkněte smrtelníci a stůjte se strachem a třesením a na nic pozemského nepomýšlejte. Neboť Král kralujících a Pán panujících, přichází, aby se obětoval a dal za pokrm věřícím.“

„Před ním jdou vojska andělská s veškerým knížectvem a mocnostmi, mnohoocí cherubíni a šestikřídlí serafíni, tvář svou zakrývajíce a píseň pějíce: Alleluja, alleluja, allleluja.“

 

Fotogalerie:

(Bílá sobota, Chrám na ul. Svatopluka Čecha, Brno Královo Pole, 15.4.2023)

5 Comments

  1. Byla jsem s manželem na Bílou sobotu v Chrámu na ul. Svatopluka Čecha. Jsme z Ukrajiny a velmi vděčni za vaši přívětivost a přijetí. Amen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.