Blíží se doba, kdy se Pravoslaví zaskvěje!

Srbský starec Papa-Stefanos Svatohorec 

Blíží se doba, kdy se Pravoslaví zaskvěje!

Blahodatný starec Papa-Stefanos, též známý jako “Orel z Karulije, pravil, že se již blíží doba, kdy se ve světě zaskvěje krása Pravoslaví a kdy přinese radost a útěchu všem věřícím. Současně však s sebou přinese také soud pro ty, kteří žijí bezbožně.

„Před námi jsou dny velkých událostí. Křesťanství ještě neřeklo své poslední slovo. Prostřednictvím nás se bude šířit jméno Kristovo. Naším prostřednictvím (svatého Pravoslaví) také dojde k hroznému a poslednímu Soudu.

Budeme soudit nejen svět, ale také padlé duchy všech zlých příčin.

Kdy?

Až Pán naplní své Království novými dušemi na místo padlých duchů, jak je jasně napsáno v Davidových žalmech.“

Srbský starec a archimandrita Stefanos z Karulije byl velmi vlivnou a autoritativní osobností svatého Pravoslaví, který prožil půl století na Svaté Hoře Athos.

Během těchto desetiletí, strávených v Zahradě Přesvaté Bohorodice, byl tento mnich ctěn pro své velké ctnosti, pro schopnost interpretovat význam naší pravoslavné křesťanské víry, ale rovněž pro svůj velký zájem zabývat se důležitými otázkami a tématy, které zaměstnávají mysl současného člověka.

Narodil se v roce 1922 a zesnul v Pánu v prosinci roku 2001 v Bělehradě ve věku 79 let. Na Svaté Hoře žil od roku 1950 do roku 2000, ještě rok před svou smrtí.

připravil a přeložil MD

 Zdroj: Οι Γέροντες της Ορθοδοξίας για την Κρίση

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.