Sláva Bohu za vše! Každoroční setkání pravoslavných rodin v Mariánském údolí v Brně se opět vydařilo!

P R A V O S L A V N Á  N A D E  V Š E! Někdo z přítomných podotkl, že právě sportem, příjemnou a rozumnou zábavou a fyzickou aktivitou utvrzuje se také duch přátelství, duch společenství, duch soudržnosti a obětavosti. Nuže, právě takto, v duchu jednoty našeho církevního společenství v Brně, jsme dnes … Pokračování textu Sláva Bohu za vše! Každoroční setkání pravoslavných rodin v Mariánském údolí v Brně se opět vydařilo!