„Vzkříšení Kristovo spatřivše, pokloňme se svatému Pánu Ježíši, jedinému bezhříšnému.“

Nezapomenutelné okamžiky z letošních oslav svaté paschální noci u našeho chrámu sv. Václava pod Špilberkem!  Kříži tvému klaníme se, Kriste, a svaté vzkříšení tvé opěváme a slavíme! To, že Bůh dovolil, aby zlo existovalo, je záhadou, protože něco takového Svaté písmo ne zcela vysvětluje. Naopak, z Písma víme, že skutečná láska se musí projevit skutkem, … Pokračování textu „Vzkříšení Kristovo spatřivše, pokloňme se svatému Pánu Ježíši, jedinému bezhříšnému.“