V místě tvého pokoje, Pane, kde všichni svatí přebývají v míru…

Starec Josef Vatopedský

 

 9. výročí jeho blaženého zesnutí

(+2009)

Dnes, 1. července, si připomínáme 9 let od zesnutí starce schimonacha Josefa Vatopedského (1921 – 2009), svatohorského askety a současně učedníka ctihodného starce Josefa Hesychasty (1897 – 1959).

Starec¹ Josef se narodil na ostrově Kypr v mnohočlenné rodině zemědělce. Jeho matka jej porodila v sedmém měsíci těhotenství, v den památky svatých nezištníků Kosmy a Damiána. Ponejprve si myslela, že dítě porod nepřežilo a je mrtvé, dítě však zázračným způsobem přežilo.

Mladý Sokrates (jméno starce, jež obdržel při svatém křtu) dokončil prvních několik tříd základní školy a už ve svých šestnácti letech vstoupil na mnišskou cestu života, kterou započal v monastýru Stavrovouni² na Kypru, kde zůstal až do roku 1945. V té době přijal postřih na mnicha nosícího řízu (tzv. rjasofor) se jménem Sofronios.

Poté si mladý mnich ze srdce přál spatřit na vlastní život svatohorských asketů a s požehnáním svého duchovníka igumena Kypriána odešel na Svatou Horu Athos, kde se po dvou letech hledání setkal s asketou a starcem ctihodným Josefem Hesychastem Spileotisem (řec. Γέρων  Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης), to znamená někdo, kdo ve svém asketickém zápase přebývá v jeskyni. A stal se jeho duchovním synem.

Starec Josef Vatopedský (čtvrtý zleva) spolu se Synodií starce Josefa Hesychasty

Dvanáctileté učednictví u zkušeného starce trvalo až do starcovy smrti v roce 1959 a zanechalo nesmazatelnou stopu v duši otce Josefa. Po zesnutí svého učitele se starec Josef (později zvaný „Vatopedský“) na nějaký čas vzdálil do pustiny Svaté Hory. Teprve poté se sám stal učitelem a rádcem velkého zástupu mnichů.

Starec Josef se také stal zakladatelem a duchovníkem mnišského bratrstva v Novém Skitu³. Jako mnich také přebýval v monastýru Kutlumusiou a v Kelii Zvěstování, v rámci Monastýru Simonos Petras v Karyes (Karea je ústředním správním centrem, kde se schází mnišská rada, tzv. Protaton).

V roce 1989 z rozhodnutí Posvátného Kinotu Svaté Hory Athos a s požehnáním Konstantinopolského patriarchy bylo starci Josefovi naznačeno, aby se pokusil obnovit vnější i vnitřní život v Monastýru Vatoped.

Pracovitostí starce Josefa a jeho učedníků byl Vatopedský monastýr během krátké doby obnoven doslova z ruin; naplnil se mnichy a stal se jedním z duchovních center pravoslavného světa.

Poslední roky jeho života však byly pro starce Josefa těžkou zkouškou: on i jeho vatopedské bratrstvo se stali objektem posměšků a urážek ze strany medií. Přesto tato cílená kampaň proti monastýru Vatoped nedokázala nikterak zlomit vůli starce, který svou naději vždy vkládal na Boha a nikdy se nebál pomluv nepřátel Církve.

Starec Josef Vatopedský (první zprava)
spolu se starci Efremem (Filothejským) a Efremem Katounakiotským (uprostřed)

Podle slov uznávaného duchovního spisovatele otce Mojžíše Svatohorce (Μωυσής ο Αγιορείτης), byl starec Josef vždy „aktivním, silným, neúnavným, hloubavým a společenským“.

Spolu s dalšími učedníky ctih. Josefa Hesychasty: Charalambosem Dionysiatským a Efrémem Filothejským vytvořili velkou a družnou Synodii, tzn. mnišské bratrstvo, a napomohli tak značnou měrou k obrodě athosského mnišství.

 připravili otec Marek Malík a MD

Dříve zveřejněný článek (poučení) starce Josefa Vatopedského na webu PCO v Brně:

Osobní setkání s Pánem

 

Fotografie:

Tato fotografie obletěla ve své době (v r. 2009) celý pravoslavný svět. Starec Josef je zde vyfotografován bezprostředně po svém zesnutí. Nelze přehlédnout jeho blažený úsměv jako předtuchu jeho přebývání s duchy spravedlivých zesnulých: v místě tvého pokoje, Pane, kde všichni svatí přebývají…

 

Co praví současníci o starci Josefovi:

Mnich Josef Dionysiatský: Díky otci Josefovi se monastýr Vatoped naplnil mnichy a stala se z něj duchovní oranžerie Svaté Hory.

Archimandrita Efrem, igumen monastýru Vatoped: Blažený starec dostihl velkého stupně lásky k Bohu a k bližnímu. Před těmi, kdo jej neznal, vždy povstávala otázka: jak neučený člověk mohl napsat šestnáct knih na duchovní témata? A odpověď je prostá – díky Boží blahodati, která vyvěrá ze zázraku a události Svaté Padesátnice. Stejně tak jako i neučení Kristovi rybáři obnovili a proměnili celý širý svět.

Pokaždé, když blažený starec přicházel ke svatému Přijímání, z jeho očí vytékaly řeky slz. Ani jednou nepřijímal svaté Dary bez slz. Svým srdcem neustále duchovně pociťoval lásku Matky Boží, kterou mnoho miloval. A plakal pokaždé, když slyšel její jméno.

Starec činil plamenné modlitby za celý strádající svět. Modlil se nejen za své známé a neznámé, ale také i za ty, kdo jej pomlouvali. Jednou ráno jsem jej viděl velmi vysíleného, a jeho oči byly plné slz. Tehdy jsem jej poprosil: „Starče, co se stalo, že jste takto vysílen?“ On odpověděl: „Dítě, dnes večer jsem se modlil mnoho hodin za sebou. Velmi jsem plakal pro toho, kdo mne pomlouvá. Prosil jsem Boha, aby prosvětlil a spasil jeho duši.“

Archimandrita Eliseus, igumen monastýru Simonos Petras: Starec Josef byl měřítkem a vzorem pro Svatou Horu. Každé setkání se starcem bylo duchovní zkušeností.

 Zdroje:

https://www.johnsanidopoulos.com/2009/07/blessed-elder-joseph-of-vatopaidi-his.html

http://www.pravoslavie.ru/80338.html

https://www.vatopedi.gr/category/geron-iosif-vatopedinos-2009/

Poznámky pod čarou:

 ¹ Starec, starectví

V pravoslaví jde povětšinou o duchovní projev moudrosti, čistoty, dobroty a Božích darů nacházejících svůj dokonalý výraz v rámci mnišského poslání. Základní atributy starectví lze vystopovat již v počátcích mnišství, v jeho kolébce v Egyptě a v Palestině. V tradičním chápání jde potom o mnicha, ne vždy starého léty, ale spíše vyzrálého v duchovních otázkách, který je schopný vést druhé k nalezení spásy.

² Monastýr Stavrovouni

Monastýr na ostrově Kypru (řec. Σταυροβούνι), založený roku 327 svatou císařovnou Helenou.

³ Nový Skit Νέα Σκήτη

Nový skit se nachází 20 min od monastýru sv. Pavla, ke kterému i přináleží. Svoji historii skit vede od 10. stol, kdy se původně nacházel o něco málo výše, než se dnes nachází současný Skit sv. Anny. Hlavní chrám skitu je zasvěcený Narození Přesvaté Bohorodice a byl postaven v letech 1730 – 1757. V roce 1901 byla v chrámu postavena ještě kaple na počest památky sv. Konstantina, v níž jsou pohřbeni tři archijerejové, kteří zde vedli duchovní život: Theofan Lakedaimonský, Vissarion Rapsanijský a Gerasim Chalepský. Dnes má skit kolem 27 kalyv, z níž je 22 obydleno. Ve skitu žije kolem 40 mnichů, z nichž mnozí se věnuji ikonopisectví.

  Βατοπέδι nebo Βατοπαίδι

Řecký pravoslavný mužský monastýr na Sv. Hoře Athos v Řecku, druhý v hierarchii athosských monastýrů, je jedním z nejstarších, nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších místních klášterů; nachází se na severovýchodním pobřeží poloostrova Athos, mezi monastýry Esfigmen a Pantokrator. Hlavní chrám monastýru je zasvěcen svátku Zvěstování Přesvaté Bohorodice. Kromě hlavního chrámu má monastýr ještě 16 dalších paraklisů, tj. menších chrámů čili kaplí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..