Tisíce věřících na Špilberku, přes 1500 košíčků s posvěcenou paschou! Silné svědectví pravoslavné víry ve městě Brně a jeho okolí!

Sobotní půlnoční bohoslužba u našeho chrámu na Špilberku zahájila letošní svátek svaté Paschy! „Ať povstane Bůh, a rozptýlení budou nepřátelé jeho; a utečou před tváří Jeho ti, kdož Jej nenávidí.“ „A rychle jdouce, povězte učedníkům jeho, že vstal z mrtvých.“ (Mt 28,7)   Při půlnoční bohoslužbě na svatou Paschu si mohli věřící zapálit svíce od … Pokračování textu Tisíce věřících na Špilberku, přes 1500 košíčků s posvěcenou paschou! Silné svědectví pravoslavné víry ve městě Brně a jeho okolí!