Prohlášení skutečných věřících PCO v Brně při chrámu svatého Václava!

Nelegitimní vedení OBE v čele s vikárním biskupem Izaiášem převádí majetek naší obce na třetí osobu! „Jako utvrzení těch, kteříž v doufají v Tebe, utvrď, Pane, Církev, kterou jsi zbudoval svou čestnou krví.“ (Třetí píseň z jitřní bohoslužby ke svátku Setkání s Pánem) Drazí bratři a sestry v Kristu, milovaní členové naší jediné, živé a … Pokračování textu Prohlášení skutečných věřících PCO v Brně při chrámu svatého Václava!