„Je to člověk a kněz se srdcem na pravém místě.“

Milý otče Jozefe, jste naše radost a naučil jste nás vírou chápat to, co znamená, když se řekne:
„Kristus vstal z mrtvých – Christos voskrese!“

Drazí věřící a přátelé Pravoslavné církevní obce v Brně!

Dovolte, abychom Vám všem jménem otce Jozefa poděkovali.

Ptáte-li se, za co, pak vězte, že za tu Vaši překypující lásku, za tu hojnost dobroty, podpory, útěchy, za Vaše nebojácné vyznání hlubokého citu a přátelství, který Vás pojí s otcem Jozefem!

Děkujeme za všechna ta prohlášení, zprávy, komentáře a otevřené vyznavačství, když se hlásíte k našemu duchovnímu správci a vyznáváte se ze svého milého a ryzího vztahu k naší farnosti.

Ve Vašich hluboce dojímavých komentářích, přicházejících doslova z celého světa, se zračí opravdovost Vašeho smýšlení, serióznost Vašeho zaujetí, důstojnost Vašeho vyjadřování a hloubka a šířka Vašeho srdce, které nás spojuje v jedné obraně a obhajobě nespravedlivě odvolané osoby.

Dovolte, abychom uvedli ty hlavní a často opakované myšlenky a slova, která z Vaší strany zaznívají nejčastěji:

„Velice si vážím o. Jozefa, kterého osobně znám přes 30 let. Je duchovním otcem nejen pro mne, ale pro celou moji rodinu.“

„Dlouhá léta je pan farář srdcem naší církevní obce, je uznávaným duchovním nejen na Moravě, nejen v České republice, ale i v zahraničí. Autorita o. Jozefa je velmi vysoká.“

„I díky němu byl v 90. letech církevní obci navrácen církevní majetek, který byl státem odebrán v 50. letech… Velmi dobré vztahy s vedením města Brna byly vždy pro o. Jozefa samozřejmostí. Podivné odvolání pana faráře z funkce ze strany ředitele eparchie přinese jen negativní světlo, a to nejen na brněnskou církevní obec, vedení eparchie, nýbrž i na celou naši Pravoslavnou církev.“

„Zcela nesouhlasím s autoritářským a neetickým postupem biskupa Izaiáše, který neměl zájem projednat svůj záměr s věřícími nebo se sborem starších o odvolání pana faráře Fejsaka z funkce hlavního duchovního a jeho převedení na pozici pomocného duchovního. Vladyka Izaiáš využil složitou situaci v době pandemie a provedl v tichosti administrativní změnu na Ministerstvu kultury na svoji osobu na přelomu roku 2020/21.“

„Pevně věřím, že s Boží pomocí bude celá tato záležitost vyřešena ve prospěch našeho duchovního otce Jozefa Fejsaka.“

„Otec Jozef je nejlepší správce a duchovní otec, kterého si může věřící vůbec přát. Z nuly po dobu 30 let na vlastních bedrech, krůček po krůčku, vybudoval tuto farnost a dokázal být otcem pro věřící různých národností – Čechy, Slováky, Ukrajince, Rusy, Srby i Řeky.“

„Je to člověk a kněz se srdcem na pravém místě.“

„Protojerej Mgr. Jozef Fejsak vybudoval a zcela obnovil církevní život v brněnské pravoslavné farnosti. Otec Jozef pomohl nám všem, kteří jsme toužili žít duchovním životem. A právě znovu oživením, doslova vzkříšením duchovního života žije naše obec každým rokem, každým měsícem i dnem. Co se to děje? V tak těžkou dobu… Nikdo se neptá na to, co je opravdu dobré?“

„Podepisujeme, protože otec Jozef Fejsak je opravdovým „OTCEM“ svých farníků. On je velký profesionál, opravdu člověk na svém místě, inteligentní, moudrý, chápavý, vnímavý, vždy připravený pomoci svým farníkům, sdílet s nimi radost a zármutek.“

„Ano, podepisuji, neboť křivdy vidím nerada…“

„Приезжая в Брно всегда прихожу в этот храм к отцу Йозефу. Туда ходит моя дочка и мои внучки. Батюшку Йозеф самый честный и справедливый. Подписываюсь в поддержку отца Йозефа.“

„NESOUHLASÍM s odvoláním otce Jozefa z pozice duchovního správce farnosti v Brně. Jeho původní funkce musí být navrácena zpět!“

„To, co se tvořilo dlouhá léta, a od první liturgie (18.3.1984) už uběhlo skoro 40 let, chcete zbořit?“

„Zeptáme-li se dnes běžného Čecha, jaký zná český biblický překlad, vzpomene si každý jistě na Bibli kralickou. A když se zeptáte, kdo je duchovním otcem Pravoslavné farnosti v Brně, každý si jistě vybaví jméno otce Jozefa Fejsaka.“

„Tento i filologicky nesmírně nadaný duchovní otec dovede oslovit ve srozumitelném jazyce všechny národnosti, které do chrámu zavítají. S láskou se stará o každého, kdo přichází do našeho chrámu. Jen opravdu silná osobnost s citlivým přístupem může vést tak velké množství věřících různé národnosti.“

„Osobní kvality duchovního otce Jozefa, zejména jeho procítěná zbožnost, ale i odbornost ve svém oboru a znalost jeho pravidel, jeho empatie a trpělivost hrají v našich životech mimořádně důležitou roli.“

„Buďme si s pomocí Boží spíše vzájemně oporou!“

„Nesouhlasím s odvoláním otce Jozefa Fejsaka jakožto správce církevní obce, ani s jeho jmenováním zastupujícím správcem. Tento postup si nezasloužil, vždyť postavil naši brněnskou farnost na nohy a zasvětil jí celý život; o každého věřícího se stará s maximálním zájmem a křesťanskou láskou.“

„Vraťte o. Jozefovi zpět nejen jeho práci, ale i život, který budoval v nelehkých začátcích až doposud.“

„Těžko si na místě o. Jozefa představit povolanější osobu.“

„Celá záležitost tak je bohužel také smutnou zprávou o tom, že zákulisní intriky se nevyhýbají ani Pravoslavné církvi.“

„Vůbec nerozumím tomu, jak mohl být o. Jozef Fejsak odvolán z funkce… Vždyť on drží pravoslavnou obec pospolu. Já sama jsem k němu jako mladší chodila na hodiny náboženství, později jsem se díky němu dostala do církevního sboru. Taktéž jsem se účastnila srazů pravoslavné mládeže. Na těchto všech věcech měl otec Fejsak velký podíl. Je to člověk se srdcem na správném místě.“

„Už jsem potkala dost duchovních, ale otec Fejsak je výjimečný, a toho si všímají i lidé ze zahraničí, kteří měli možnost se s ním setkat. Otec Fejsak taktéž organizuje cesty do Svaté země a dělá pro nás první poslední. Doufám, že brzo zase bude moci zastávat svoji funkci. Opravdu mi nedává smysl, jak je to možné, že byl odvolán. Nejspíše došlo k nějakému nedopatření.“

„Každý, kdo otce Fejsaka zná, ví, že je to zlatý člověk. Já otce Fejsaka plně podporuji a nesouhlasím s jeho zbavením funkce.“

„Otec Jozef Fejsak vykonával svou funkci správce v PCO v Brně velmi srdečně a s velkým nasazením. Díky osobnímu přístupu otce Jozefa Fejsaka se pravoslavní věřící z různých zemí cítili v chrámu sv. Václava jako doma.“

„Otce Fejsaka zná celá moje rodina, je to čestný člověk, bohabojný, obětavý, laskavý a zároveň přísný; člověk, který je hoden být knězem! Zvažte, vladyko, prosím své rozhodnutí ještě jednou, domyslete prosím důsledky svého odvolání. Jen opravdu silná osobnost může vést tak velké množství věřících, jakou je brněnská farnost, a tou silnou osobností otec Jozef opravdu je.“

„Díky našemu otci Jozefovi naše farnost vzkvétá a sílí, kdy svým příkladem a vírou dokáže nadchnout lidi pro dobrou věc, vždy podá pomocnou ruku, když je člověk v nesnázích. Je to náš pastýř a vzít si ho nedáme.“

„Našeho váženého otce Jozefa Fejsaka celá naše rodina zná již od roku 1984, kdy začínal působit v PCO v Brně. Dobře víme, jakou cestou prošel vývoj naší pravoslavné obce, a můžeme nejlépe ocenit vynikající práci jejího duchovního správce. Jen díky jeho citlivému přístupu ke všem věřícím a všem obětavým krokům při vytváření toho nejlepšího duchovního prostředí v Brně je místní pravoslavná obec místem plným Boží lásky.“

„Bylo mi osmnáct, když jsem poznala otce Jozefa a začala chodit do chrámu sv. Václava v Brně. Nikdy nezapomenu na jeho duchovní práci, vytvořit důstojnou farnost v tradicích pravoslavné, křesťanské víry. Vřelé modlitby tohoto čestného kněze našli odezvu v srdcích každého věřícího, který přišel za otcem Jozefem do chrámu, aby se poctivě pomodlil Pánu Bohu.“

„Musíme být vděční o. Jozefovi za jeho neustálou a úmornou snahu být vždy připraven k duchovním službám svého národa i představitelů jiných národností. A proto neztrácejte zdravou úvahu, logické myšlení a hlavně duchovní prozřetelnost ve svých unáhlených rozhodnutích a činech, Vy, vysoce postavení, církevní hodnostáři, jelikož nesete těžké břímě zodpovědnosti před věřícími a hlavně před Spasitelem naším Ježíšem Kristem.“

„Z celého srdce za všechno otci Jozefovi děkujeme a velice si přejeme, aby i nadále zůstal správcem brněnské farnosti!“

Vybral a mírně redakčně upravil MD.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..