Den pravoslavné rodiny opět prokázal, že naše brněnská farnost je jako rodina „jednobytná a nerozdílná“…

„Aj, jak dobré a jak útěšné, když bratří v jednomyslnosti přebývají!“ (Ž 133,1) Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“ (Mt 19,14) Už dlouho jsme neměli tak vzácnou příležitost, abychom jeden s druhým promluvili s takovou otevřeností a smělostí, z níž pramení krása každého lidského obecenství. … Pokračování textu Den pravoslavné rodiny opět prokázal, že naše brněnská farnost je jako rodina „jednobytná a nerozdílná“…